Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie Editors’ Club

8 listopada br. odbyło się trzecie spotkanie członków Editors’ Club - grupy naukowców naszej uczelni, którzy są redaktorami naczelnymi, zastępcami redaktorów naczelnych bądź redaktorami czasopism z listy filadelfijskiej. Gospodarzem spotkania był prof. PAN, dr hab. Daniel Młocicki – koordynator Klubu. W spotkaniu uczestniczył Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztof J. Filipiak – inicjator powstania Klubu, a zarazem jego członek oraz Dyrektor Biblioteki Głównej WUM – mgr Irmina Utrata. 

Nowym stowarzyszonym: prof. Joannie Domagale-Kulawik, prof. Krzysztofowi J. Filipiakowi, prof. Jackowi Malejczykowi i prof. Leszkowi Szablewskiemu przekazano listy gratulacyjne od Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosława Wielgosia.

Podczas obrad członkowie Klubu podzielili się doświadczeniami z pracy w indeksowanych periodykach, opowiedzieli o swoich sukcesach, omówili problemy i określili wyzwania, którym muszą sprostać. Prof. Joanna Domagała-Kulawik, reprezentująca BioMed Reseach International – Pulmonology oraz prof. Krzysztof J. Filipiak, który obecnie pełni funkcję redaktora wykonawczego Cardiology Journal, przedstawili profile i zasady funkcjonowania swoich czasopism. Wiele uwagi poświęcono również najnowszym zasadom kategoryzacji czasopism, w tym punktacji ustalonej na podstawie wskaźnika SNIP, które proponuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Klubu, zdecydowali o oficjalnym odniesieniu się do proponowanych zmian, które w ich opinii dają powody do niepokoju.

Grupę Editors’ Club stanowi obecnie 17 osób reprezentujących 18 czasopism znajdujących się na tzw. liście filadelfijskiej.

prof. Mariusz Ratajczak – Leukemia – IF 10,023

prof. Jacek Malejczyk – Human Reproduction – IF 4,990

prof. Lidia Rudnicka – Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology – IF 4,287

prof. Mariusz Ratajczak – Stem Cell Reviews and Reports – IF 3,612

prof. Leszek Szablewski Journal of Alzheimers Disease – IF – 3,476

prof. Andrzej Górski – Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis – IF 2,991

prof. Hanna Szajewska – Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition – IF 2,752

prof. Joanna Domagała-Kulawik - BioMed Reseach International – Pulmonology – IF 2,583

prof. Urszula Demkow – Central European Journal of Immunology – IF 1,787

prof. Mariusz Ratajczak – Folia Histochemica et Cytobiologica – IF 1,586

prof. Krzysztof J. Filipiak – Cardiology Journal – IF 1,339

prof. Tomasz Bednarczuk – Endokrynologia Polska – IF 1,059

prof. Krzysztof Zieniewicz, prof. Wojciech Lisik, prof. Piotr Małkowski – Annals of Transplantation – IF 1,054

prof. PAN, dr hab. Daniel Młocicki – Acta Parasitologica – IF 1,039

prof. Tadeusz Wróblewski – Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques – IF 0,852

prof. Mariusz Ratajczak – Open Life Sciences – IF 0,764

prof. Aleksander Mazurek – Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research – IF 0,531

dr Bohdan Starościak – Postępy Mikrobiologii – IF 0,354

 

Na zakończenie spotkana wykonano pamiątkowe zdjęcie.

 

Fot.: Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

spotkanie Editor’s Club 01.jpg
spotkanie Editor’s Club 02.jpg
spotkanie Editor’s Club 03.jpg
spotkanie Editor’s Club 04.jpg
spotkanie Editor’s Club 05.jpg
spotkanie Editor’s Club 06.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter