Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym"

6 listopada br. w Centrum Dydaktycznym WUM odbyła się konferencja poświęcona wparciu psychologicznemu w ratownictwie medycznym. Organizatorami wydarzenia, w którym wzięło udział ponad stu uczestników, były Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wszystkich przybyłych na spotkanie przywitał dr hab. Robert Gałązkowski – Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne WNoZ , a zarazem przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski. Zwracając się do zgromadzonych, wyraził radość, że to już szósta edycja wydarzenia, które stanowi odpowiedź na oczekiwania pacjentów i ratowników w zakresie wsparcia psychologicznego.

Pierwszą z Sesji poświęcono komunikacji w zespole ratunkowym. Przedstawiono korzyści psychologiczne, które daje omówienie działań zespołu i udzielono rad, jak przygotować się na trudne sytuacje. Podczas drugiej Sesji skupiono się na  tematach dotyczących: skutecznej komunikacji interwencyjnej w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, postępowania z agresywnym poszkodowanym i asertywności w komunikacji.

Trzecia Sesja objęła zagadnienia wsparcia psychologicznego dla personelu systemu Państwowego Ratownictwa. Wyjaśniono m.in. jakie są objawy i strategie leczenia w przypadku depresji oraz jak traumatyczne wydarzenia wpływają na zdrowie pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Czwartą część konferencji poświęcono porozumiewaniu się z pacjentem w sytuacjach wyjątkowych, w tym m.in. komunikacji z trudnym dzieckiem i jego rodziną oraz osobą doświadczającą zaburzeń otępiennych.

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Zdrowia, Konsultant Krajowy ds. Medycyny Ratunkowej, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM.

Fot.: Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym 01.jpg
Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym 02.jpg
Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym 03.jpg
Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym 04.jpg
Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym 05.jpg
Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym 06.jpg
Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym 07.jpg
Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym 08.jpg
Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym 09.jpg
Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym 10.jpg
Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym 11.jpg
Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym 12.jpg
Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym 13.jpg
Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym 14.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter