Polski     English
Kontrast:

Tekst

Current Size: 87%

Godło Polski

Rada I Wydziału Lekarskiego wyraziła poparcie dla postulatów Porozumienia Rezydentów OZZL

„My, społeczność akademicka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyrażamy pełne poparcie dla postulatów zgłaszanych przez protestujących lekarzy rezydentów. Potrzeba zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, umożliwiających wzrost dostępności i poprawę jakości świadczeń medycznych oraz warunków pracy osób zatrudnionych w publicznym sektorze ochrony zdrowia była od dawna wyrażana przez środowisko medyczne. Protest głodowy jest wyrazem skrajnego zaniepokojenia i dezaprobaty dla licznych, nierozwiązanych problemów w systemie ochrony zdrowia. Jesteśmy pełni uznania dla odwagi i determinacji naszych młodszych kolegów.

Apelujemy o kontynuowanie publicznej debaty na temat zwiększenia finansowania świadczeń zdrowotnych w Polsce. Mając świadomość, że kształtowanie właściwych postaw jest obowiązkiem środowisk akademickich, wyrażamy przekonanie o konieczności wzajemnego szacunku i otwartości pomiędzy stronami publicznej debaty. Ponieważ protest dotyczy ważnych spraw społecznych, zwracamy uwagę na konieczność rzetelnego informowania społeczeństwa o celach i przebiegu protestu.

Wspierając protestujących lekarzy wyrażamy nadzieję na rychłe osiągnięcie porozumienia, którego nadrzędnym celem będzie zwiększenie dostępności i poprawa jakości opieki medycznej w naszym kraju.”

Podpisano: Dziekan I Wydziału Lekarskiego Prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski

 

Uchwała nr 275/17 z dnia 18.10.2017 roku w sprawie poparcia postulatów Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube